Cần gia sư dạy cho bé học lớp 1

Cần gia sư dạy cho bé học lớp 1

Mã lớp 173

Ngày đăng

25 - 6 - 2018

Thông tin lớp học cần tìm gia sư

Môn học

Lớp học

Thời gian học

Yêu cầu chi tiết về gia sư

Trình độ gia sư

Giới tính gia sư

Yêu cầu khác

Cần sinh viên dạy cho bé học lớp 1, có kinh nghiệm đi dạy, dạy vào lúc 17:30 tới 19:00

Mức lương 1,2 triệu VNĐ/tháng

Khu vực

Liên hệ 028 7300 6608 hoặc gửi form sau

3249
Đã xem: 567 | Cật nhập lần cuối: 6/25/2018 5:05:28 PM | RSS

Xem bình luận

Sắp xếp

Hỗ trợ

Tổng đài hỗ trợ

028 7300 6608

1800 6056

Tìm kiếm thông tin