Trung tâm gia sư giỏi tận tâm bách khoa sư phạmBy 3/20/2014Logo thegioigiasu.net
thegioigiasu.net

Làm việc thời vụ, lương 200k ngày, nhận lương ngày, tuần Tại KCN Tân Bình

Mã lớp154

Ngày đăng

26 - 9 - 2017

Thông tin lớp học cần tìm gia sư

Môn học

Lớp

Giới tính

Thời gian học

Trình độ

Yêu cầu khác

Công viện dán nhán thùng giấy, xem thêm hình ảnh

Làm việc thời vụ, lương 200k ngày, nhận lương ngày, tuần Tại KCN Tân Bình

Làm việc thời vụ, lương 200k ngày, nhận lương ngày, tuần Tại KCN Tân Bình

Làm việc thời vụ, lương 200k ngày, nhận lương ngày, tuần Tại KCN Tân Bình

Làm việc thời vụ, lương 200k ngày, nhận lương ngày, tuần Tại KCN Tân Bình

Làm việc thời vụ, lương 200k ngày, nhận lương ngày, tuần Tại KCN Tân Bình

Làm việc thời vụ, lương 200k ngày, nhận lương ngày, tuần Tại KCN Tân Bình

Mức lương2 triệu VNĐ/tháng

Khu vực

Liên hệ 028 3974 5008 hoặc gửi form sau

2112
Xem: 53 | Cật nhập: 9/26/2017 10:52:17 AM | RSS