Sinh viên làm việc bán thời gian

Sinh viên làm việc bán thời gian

Mã lớp 89

Ngày đăng

14 - 6 - 2018

Thông tin lớp học cần tìm gia sư

Môn học

Lớp học

Thời gian học

Yêu cầu chi tiết về gia sư

Trình độ gia sư

Giới tính gia sư

Yêu cầu khác

Công việc dán nhãn sữa, chuyển thùng sữa lên xuống xe tải.

Dán nhãn: Thời gian làm việc từ 7h30 đến 16h30, lương 180k/ngày và phụ cấp theo sản phẩm.

Chuyển thùng sữa và theo xe: Thời gian làm việc từ 7h30 đến 15h30, lương 180k/ngày.

Liên hệ trực tiếp để biết thêm thông tin.

Mức lương 5 triệu VNĐ/tháng

Khu vực

Liên hệ 028 7300 6608 hoặc gửi form sau

5253
Đã xem: 460 | Cật nhập lần cuối: 6/14/2018 1:06:44 AM | RSS

Xem bình luận

Sắp xếp

Hỗ trợ

Tổng đài hỗ trợ

028 7300 6608

1900 633489

Tìm kiếm thông tin