Lập trình App cho mobile

Lập trình App cho mobile

Mã lớp 74

Ngày đăng

16 - 6 - 2018

Thông tin lớp học cần tìm gia sư

Môn học

Lớp học

Thời gian học

Yêu cầu chi tiết về gia sư

Trình độ gia sư

Giới tính gia sư

Yêu cầu khác

Cần gấp 1 gia sư dạy tại nhà lập trình mobile, tuần 3 buổi hoặc thỏa thuận thêm

Mức lương 3 triệu VNĐ/tháng

Khu vực

Liên hệ 028 7300 6608 hoặc gửi form sau

8425
Đã xem: 1437 | Cật nhập lần cuối: 6/16/2018 9:06:41 PM | RSS

Xem bình luận

Sắp xếp

Hỗ trợ

Tổng đài hỗ trợ

028 7300 6608

1900 633489

Tìm kiếm thông tin