Nhiều nhân viên phát tờ rơi

Nhiều nhân viên phát tờ rơi

Mã lớp 166

Ngày đăng

17 - 6 - 2018

Thông tin lớp học cần tìm gia sư

Môn học

Lớp học

Thời gian học

Yêu cầu chi tiết về gia sư

Trình độ gia sư

Giới tính gia sư

Yêu cầu khác

Phát tở rơi tại ngã tư đường, hoặc phát trực tiếp đến nhà dân.

Lương thỏa thuận theo ngày.

Liên hệ trực tiếp 0932786838 hoặc 0949666895

Mức lương VNĐ/tháng

Khu vực

Liên hệ 028 7300 6608 hoặc gửi form sau

2593
Đã xem: 488 | Cật nhập lần cuối: 6/17/2018 11:43:53 AM | RSS

Xem bình luận

Sắp xếp

Hỗ trợ

Tổng đài hỗ trợ

028 7300 6608

1900 633489

Tìm kiếm thông tin