Bảng giá học phí học tại trung tâm

Bảng giá học phí học tại trung tâm

trangchu:p;top:p;bottom:h3;trai:p;phai:p;TrangDanhMuc:h3;TrangChiTiet:h1;Canonical:;SiteMap:0.1;-cauhinhseo-

BẢNG GIÁ HỌC PHÍ HỌC TẠI TRUNG TÂM THẾ GIỚI GIA SƯ, LỚP HỌC TỪ 1 ĐẾN 10 HỌC SINH, THẦY CÔ GIẢNG DẠY

Thời gian học các giờ trong ngày, khai giảng đầu hàng tháng. Mỗi tuần học 3 buổi

Ca 1 : 7h15 - 8h45, ca 2 : 9h00 - 10h30

Ca 3 : 13h30 - 15h00, ca 2 : 15h15 - 16h45

Ca 5 : 17h45 - 19h15, ca 2 : 19h30 - 21h00

LớpToánLý, HóaVăn, Anh, Sử ...
Lớp: 12620.000500.000360.000
Lớp: LTDH660.000540.000360.000