Trung tâm gia sư giỏi tận tâm bách khoa sư phạmBy 3/20/2014Logo thegioigiasu.net
thegioigiasu.net

Bảng giá học phí

trangchu:p;top:p;bottom:h3;trai:p;phai:p;TrangDanhMuc:h3;TrangChiTiet:h1;Canonical:;SiteMap:0.1;-cauhinhseo-

BẢNG HỌC PHÍ THAM KHẢO

Mức học phí áp dụng với 1 học sinh, nếu học nhóm hay có yêu cầu khác vui lòng liên hệ trung tâm.

1) Gia sư dạy 3 buổi một tuần:

LớpSinh ViênGiáo ViênSố môn
Lớp: 1, 2, 3, 4,51.200.0002.000.000

2 môn:(Toán, Tiếng Việt)

Lớp: 6, 7, 81.500.0002.400.0003 môn:(Toán, Lý,Hóa)
Lớp: 9, 10, 111.400.0002.200.0001 môn
Lớp: 122.400.0001 môn
Lớp: LTDH1.600.0003.000.000
Lớp: Ngoại Ngữ, Tin Học1.500.0002.500.000

2) Gia sư dạy 4 buổi một tuần:

LớpSinh ViênGiáo ViênSố môn
Lớp:1, 2, 3, 4,51.600.0002.700.0002 môn:(Toán, Tiếng Việt)
Lớp: 6, 7, 82.000.0003.200.0003 môn:(Toán, Lý,Hóa)
Lớp: 9,10, 111.600.0002.700.0001 môn (bất kì)
Lớp: 123.000.0001 môn (bất kì)
Lớp: LTDH1.800.0003.500.000
Lớp: Ngoại Ngữ, Tin Học1.600.0003.000.000

3) Gia sư dạy 5 buổi một tuần:

LớpSinh ViênGiáo ViênSố môn
Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4,52.000.0003.300.0002 môn:(Toán,Tiếng việt)
Lớp: 6, 7, 82.500.0004.000.0003 môn:(Toán,Lý,Hóa)
Lớp: 9, 10, 112.000.0003.300.0001 môn( bất kì)
Lớp: 124.000.0001 môn (bất kì)
Lớp: LTDH2.500.0004.000.000
Lớp: Ngoại Ngữ, Tin Học2.000.0003.500.000

Đối với gia sư là giáo viên có thâm niên, thạc sỹ, giáo viên dạy tại trường có kinh nghiệm dạy kèm thật hiệu quả mức học phí được tính theo tiết (1 tiết = 45 phút).

  • Cấp 1: 100.000 - 120.000/ 1 tiết(45 phút) = 200.000 - 240.000/ 1 buổi
  • Cấp 2: 120.000 - 150.000/ 1 tiết(45 phút) = 240.000 - 300.000/ 1 buổi
  • Cấp 3: 150.000 - 200.000/ 1 tiết(45 phút) = 300.000 - 400.000/ 1 buổi

Lưu Ý : Bảng học phí trên chỉ có tính chất tham khảo, học phí sẽ tăng hoặc giảm tùy theo số môn học và yêu cầu của quý phụ huynh.